'Nocturales' (1984/1999)

composed by Joop Visser

1, for Xylophone 2, for Xylophone and Marimba 3, Piano duo

These pieces have been written for grand piano, here they are prepared for this medium.voor muziek bij gedichten van Emily Dickinson:


> Edo Chimes <> Tijden van Edo <
a new musical drama<>een nieuw muziekdrama
van
Joop Visser
in
English Nederlands Deutsch Frysk(
Speeldoosmuziek van Joop Visser is o.a. verschenen op CD (demo version) bij COM.
Het betreft studio opnames van :
'de Beiaardier', 'an Adagio with Slavonic tune', 'Lento', 'dos Villancicos', 'Ademen', 'Ahrensburg', 'fragmenten', 'Mugnone', 'Eclips' en 'Vondel'. Deze stukken zijn allen voor één speeldoos geschreven,
*
daaraan is toegevoegd de 'Vier Liedjes uit Edo'.
"Als vertelling van geisha tot geisha over een avond in Edo, gedragen door satsuma-biwa getokkel".In January 2000 The first official CD by Atelier It Plein 19 Oosterlittens Rotterdam, recorded by Jacob Baars, has been presented.
It is the release of 'Een Avond in Edo', the compleet musical-drama, Dutch spoken by Ludi Haantjes), in concert version.plaatje muziek

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vierhonderd jaar "DE LIEFDE"
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

De 'Vier Liedjes uit Edo' werden voor het eerst getoonzet, voor marimba (met los blok) en stem (mezzo), in 1992. Toen betrof het een voorstel voor een vertaling van deze eeuwen-oude japanse vrouwenliedjes uit de 'plezier-stad' Edo in het kader van het project 'Vertrekpunt Rotterdam' (uitgevoerd door: Open Ateliers Rotterdam, Atelier It Plein 19 Oosterlittens/Rotterdam, Enrico del Ponte en Kyomi Yui).
In 1999 volgde de volledige revisie, die werd opgedragen aan Bianca Holst; nu voor 2 speeldozen die haar stem-improvisatie dragen. De eerste uitvoering vond plaats op 1-4-'99 in Dodorama, Rotterdam.
Nu in 2000 is het 400 jaar geleden dat het zeilschip 'De Liefde' vanuit Rotterdam in Japan aanspoelde en, zo die aanleiding er nog niet was vanuit het creatieve proces, dat is een mooie gelegenheid om een stap verder te doen met het muzikale materiaal.

edo stans> Edo Chimes <

for
musician, puppet, puppet-player and reciteres.


This musical-drama, of which the "Edo songs" are the primary sketches, had its premiere in March 2000 in the Fijnhout theater in Amsterdam.In the setting the puppet-player Haye Bijlstra and the actress Bianca Holst played their roles with the puppets, whilst a musician (the composer) played his music-box; untouched by the dramatic events.
For the concert evening at the
'Biennale 2000 in Horn, Austria'
the tekst was translated by
Wibke Bartkowiak into German, and the play was completely revised.. She also played the part of the reciting geisha,

A new Dutch version by Joop Visser, and a Frisian version by Haye Bijlstra (see :
http://www.baukje.nl/ ) have been made. With this material a play-version with dialogues has been performed, with Ludi Haantjes and Hilly Harms as playing geisha's.


 > Tijden van Edo <

een muzikaal drama
voor
muzikant, poppen, poppenspeler en declamatrice

poppenspeler: Haye Bijlstra
http://www.baukje.nl/

declamatrices:
nederlands: Ludi Visser Haantjes
duits:Wibke Bartkowiak
fries: Hilly Harms

De Duitse vertaling is door Wibke Bartkowiak gemaakt, zij was het ook die tijdens de biennale in Horn, Oostenrijk, de declamatie deed

Het stuk ging in maart 2000 in premiere in het Fijnhout theater in Amsterdam.
De 'Liedjes uit Edo' (eerder opgenomen op CD bij de stichting COM: vier geisha-liedjes, geïmproviseerd/gezongen door Bianca Holst bij de muziek voor twee speeldozen van Joop Visser) kunnun gezien worden als de schetsen voor dit stuk. De nadrukkelijke verdeling in liedjes valt nu echter geheel weg.

Het stuk is als één geheel gecomponeerd ,en toonzet de continuïteit van dramatische gebeurtenissen, waarvan individuele deelnemers steeds slechts een deel kunnen ervaren Zij zullen dat als 'hun leven' ervaren; zich zelden realiserende dat 'het leven' niet anders kan, dan daaraan ogenschijnlijk voorbijgaan. De strijd tussen die twee krachten; het afmeten van de eigen levenservaring op de onontkoombare continuïteit van het levensproces en tegelijkertijd de realisatie dat die twee onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, vormen de speelgrenzen in dit kleine muziek-drama.

 


The actress Hilly Harms has a long career in the Frysland-based theater company 'Tryater'. She played recently in the theatre play 'Medea'; in some of Steven de Jong's frisian movies, 'De Fûke' (Gryt) and 'De gouden swipe', she played well-defined characters.
In 'Baas Boppe Baas', the first 'real-soap-in-Frysian-language'
on Frysian television (starting in 2001), she has a leading part.
She made quite a name for herself with story-telling (something she also passionatly teaches). Among such performances are: 'De tsjettellaper fan Tamlacht' (her Frysian version of an Irish tale), 'Elbrich' after the original story by Ype Poortinga; her very own 'Hilbrechje fan Burgerheide', and her Christmas-tale 'Elske fan de Iken' de nederlandse teksten:

naar Etsujin)
-
Met bloemen bedekt
Kan ik stervend voortleven
Gevlucht in mijn droom

naar Chamberlain)
-
Zacht dwarrelend blad
Terugkerend naar de tak
Nachtelijke mot

naar Chiyo)
-
Er rest slechts geur
Voor wie de takken breekt
Van pruimen in bloei

ko-Uta)
W
aaiers bedekken elkaar
Een gunstig teken
Als eikeblaren omstrengeld
Twee gelieven
Onsterflijke schoonheid
Bloem van Chrysanten
En toch
De geur en kleur van pruimen hebben mijn voorkeur

naar Mokudô)
-
Zachte lente bries
De zonlichte bron aaiend
Zucht hij door het gras

ko-Uta)
Vannacht valt
Naar het schijnt uit bezwangerde wolken Regen; avond-lange regen
Maan kiekaboet
Om nu niet te verdrinken
Zouden we
Beiden
Beter afmeren aan de liefdesboom

naar Bashô)
-
Geen sterveling reist
Op deze weg, buiten mij
In de kille nacht

ko-Uta)
Op weg naar mijn geliefde
Ken ik geen angst
Zelfs in de stilte van
deze nachtelijke wegen
Houdt liefde me op de been
Terwijl ik weet dat ze niet aan me denkt
Moet ik haar amoureus huis vinden
Ach, was er maar de kans
elkaar elke nacht te zien
Dobbelstenen
Geluk van
geduldig tijdverdrijf

naar Kigin)
-
Zomer verglijdt, lief
Was mijn antwoord aan hem
Maar 'k-ontdekte geen traan

naar Kikaku)
-
Luister: een refrein
Klokken van lange uren
Zwoele nacht

ko-Uta)
Een man zaait wintertarwe
Een man doodt een vrouw
voor een sneeuwitte bruid
Winter
Slechts een kind zal verder reizen
En leren van seizoenen

ko-Uta)
Zacht lispelt een herfstwind
Breng geluk naderbij
Rijpe en geurige pruim
Drijf de duivel uit
Is dit het nat van regen
Of vlokken witte sneeuw
Het hoeft ons niet te hinderen
Voort te gaan
Vannacht en mogelijk ook morgen.
Nippend aan de gember-saké.

ko-Uta)
De avondklok verstorven
Denk ik te horen dat kleppers slaan.
Moet ik nu geloven in een klokken-spel.
Een nachtwacht met een ratel
Die geen glazen meer telt.

ko-Uta)
We bespieden, we liegen, we kopen elkaar om
We behagen en misleiden elkaar en ieder ander
Zo weten we niet meer
Wat onze eigenlijke liefdes zijn
Slechts af en toe kunnen we een nachtje stelen
Tot de ochtendklok
Maar alles is beter dan thee maken
Als er geen klanten zijn
Zo drijven veel bloemen uit elkaar.

ko-Uta)
J
e zwelgt in bedotten
Maar terwijl ik dat weet
Geniet ik van je raffinement
Blijf achter met de metalen roep van waterhoentjes
En de smaak van saké in de nacht.

naar Buson)
-
Naakt, koude wilgen
Verharde bron; en stenen
Verloren; Verspreid

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Joseph Johannes ( Joop ) Visser, Composer

 Music II

m u z i e k - b i j - g e d i c h t e n - v a n - E m i l y - D i c k i n s o n